Speelnatuur

 

Speelnatuur geeft inspiratie

Het creëren van speelnatuur is één van de missies waar wij aan willen voldoen. Door het mede-lid zijn van Stichting Springzaad, willen wij optimaal de ‘speelnatuur’ bevorderen. Onder speelnatuur verstaan wij onder andere:

 • plekken waar kinderen avontuurlijk kunnen spelen
 • met de natuur in aanraking komen
 • waar zij zich op fantasievolle wijze al spelend kunnen ontwikkelen.

Al spelend ervaren kinderen de natuur met al hun zintuigen, raken ermee vertrouwd en in het beste geval verbonden. De vier elementen (aarde, water, vuur en lucht) geven volop speelmogelijkheden.

Waarom speelnatuur?

5 bijzondere elementen spelen mee hierin;

 • Verbondenheid
 • Cognitieve ontwikkeling
 • Zintuiglijke ontwikkeling
 • Fysieke ontwikkeling & grenzen
 • Sociale aspecten

Steeds minder kinderen komen met natuur in contact. Wanneer kinderen in aanraking komen met de natuur zullen ze verbondenheid met de natuur ontwikkelen. Vanuit de ervaring met de natuur zal ook de nieuwsgierigheid ontwikkelen en komen leerprocessen op gang. Hierdoor zullen ze cognitief beter ontwikkeld zijn.

 

IVN en Hoveniersbedrijf Jos van den Akker bundelen krachten bij aanleg groene schoolpleinen

De speelnatuur-shortlist

Op een échte natuurspeelplek:

 • kun je je op allerlei plekken verstoppen, bijvoorbeeld achter struiken, heuveltjes of bomen
 • zijn er bomen, struiken en planten met veel kleuren, geuren, bloemen & vruchten
 • kun je vogels, insecten en liefst nog veel meer dieren tegenkomen
 • kun je de seizoenen meebeleven en valt er altijd iets te ontdekken
 • is er water en losse grond waar je mee kunt spelen.

En kunnen we nog veel meer bedenken! Ondersteund door een goede inrichting is het de natuur zelf die het vrije spel van kinderen faciliteert en aanmoedigt.

Lid van Stichting Springzaad